امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آموزش

 

  • دوره آموزشی کمتر هک شویم
    (Less Hack)

  • دوره آموزشی تلفن های خوب بد زشت (GBU-cellphone)

takian.ir less hack

 

takian.ir less hack1

takian.ir gbu cellphones

 

takian.ir gbu cellphones1

 

 

 

 

 

 

برچسب ها: GBU Cellphones, تلفن های خوب بد زشت, leess Hack, کمتر هک شویم, دوره های عمومی

چاپ